ഹോം

Print
കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷന്‍ അതോറിറ്റി- സംഗ്രഹം
 
 കേരള ചരിത്രത്തില്‍ സുവര്‍ണ ലിപികളാല്‍ എഴുതപ്പെട്ട ദിനമാണ് 1991 ഏപ്രില്‍ 18. സംവത്സരങ്ങള്‍ നീണ്ട പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കു മാതൃകയായി കേരളം സമ്പൂര്‍ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ചത് അന്നാണ്. കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറ മൈതാനിയില്‍ പതിനായിരങ്ങളെ സാക്ഷി നിര്‍ത്തി മലപ്പുറത്തെ ചേലക്കോടന്‍ ആയിഷ എന്ന നവസാക്ഷരയാണ് കേരളം സമ്പൂര്‍ണ സാക്ഷരത നേടി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആദ്യം നഗരം, പിന്നീട് ജില്ല, ശേഷം സംസ്ഥാനമൊട്ടുക്കും എന്ന വിധത്തില്‍ നടന്ന അക്ഷരജ്വാല കേരളത്തിന്റെ നഗര ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലേക്ക് ആളിപ്പടര്‍ന്നു. 1989 ജൂണ്‍ 18ന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അക്ഷര നഗരമായി കോട്ടയം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു.. 1990 ഫെബ്രുവരി 4ന് എറണാകുളം ജില്ല ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ സമ്പൂര്‍ണ സാക്ഷരതാ ജില്ലയായി. ഒടുവില്‍ കേരളം സമ്പൂര്‍ണ സാക്ഷരതാ സംസ്ഥാനമായി. 
 
  സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നാക്കാവസ്ഥയില്‍ കഴിയുന്ന ജനതയുടെ ശാക്തീകരണവും സര്‍വതോന്മുഖവുമായ പുരോഗതിയുമാണ് സാക്ഷരത - തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് കേവല വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തനം മാത്രം മതിയാവില്ല. ഈ വിഭാഗത്തെ സാമ്പത്തികമായും സാംസ്‌ക്കാരികമായും ഉയര്‍ത്തുന്നതിനാവശ്യമായ പരിപാടികള്‍ സാക്ഷരത - തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമാകണം. ഈ കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് ദേശീയ സാക്ഷരതാമിഷന്‍ സാക്ഷരത - തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നിര്‍വ്വചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതയോടൊപ്പം ദേശീയ സാക്ഷരതാമിഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള 4 ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിത പരിപാടികളാണ് സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കിവരുന്നത്. ദേശീയ സാക്ഷരതാമിഷന്റെ നിബന്ധനകള്‍ പ്രകാരം തൃതലപഞ്ചായത്തുകളിലായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട തുടര്‍വിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങളും അവയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്ന വികസന വിദ്യാകേന്ദ്രം പ്രേരക്മാര്‍, തുടര്‍ വിദ്യാകേന്ദ്രം പ്രേരക്മാര്‍ എന്നിവരാണ് സാക്ഷരത- തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിലെ ജീവനാഡികള്‍. 
   കേവലം അക്ഷര സാക്ഷരതയ്ക്കുപരിയായി ആരോഗ്യം, നിയമം, സാമ്പത്തികം, പരിസ്ഥിതി, ദുരന്തനിവാരണം, സമ്മതിദാനം, മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ സമ്പൂര്‍ണ സാക്ഷരത കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നിലവില്‍ സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷന്‍ നടത്തിവരുന്നു.
 
 
ലക്ഷ്യങ്ങള്‍: 
 
 •  നേടിയെടുത്ത സാക്ഷരതയെ തുടര്‍പഠനത്തിലൂടെ വികസിപ്പിക്കുക

 •  താല്‍പര്യമുള്ള ഏതൊരാള്‍ക്കും പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുക

 •   നേടിയ അറിവ് ജീവിതത്തില്‍ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ശേഷി വളര്‍ത്തുക

 •  സര്‍ക്കാരിന്റെ വികസന ക്ഷേമ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അവബോധം വികസിപ്പിക്കുക

 •  പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെ വികസന ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍  സജീവ പങ്കാളികളാക്കി      അവരുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയര്‍ത്താന്‍ സഹായിക്കുക

 •   അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ഗവേഷണ പഠനങ്ങള്‍ നടത്തുക

 •   കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ ആളുകള്‍ക്കും പടിപടിയായി സെക്കണ്ടറിതല വിദ്യാഭ്യാസം    ഉറപ്പുവരുത്തുക

 •   സമഗ്രമായ തൊഴില്‍ നൈപുണി വികസന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക

 •    കേരളത്തിന്റെ തനതായ പൗരവിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുക

 
ഗുണഭോക്താക്കള്‍:
 
 •  നിരക്ഷരര്‍

 •  നവസാക്ഷരര്‍

 •  സ്‌കൂളില്‍ നിന്നും കൊഴിഞ്ഞുപോയവര്‍

 •  ആജീവനാന്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ താല്‍പര്യമുള്ള ഏവരും

CONTACT US

Kerala State Literacy Mission Authority,
TC 27/1461
Convent Road, Kammattom Lane
Vanchiyoor, Tvpm- 695035
Phone : 0471 - 2472253, 2472254
Fax      : 0471 - 2462252
 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
851558
All days
851558

Server Time: 2018-02-23 16:23:25